Posebne pogodnosti financiranja u suradnji Raiffeisen Leasingom

27/03/2018 - 15:13

Iskoristite posebne pogodnosti financiranja Toyota putničkih vozila Aygo, Yaris, Auris, Corolla i C-HR koje vrijede do 30.04.2018.
• financijski leasing sa ostatkom vrijednosti i
• akcijske kamatne stope.

autonuic.ba

Prilagodite visinu mjesečne rate u skladu sa Vašim mogućnostima uz minimalno učešće i unaprijed određenu visinu ostatka vrijednosti zadnje rate. Ostatak vrijednosti se određuje na bazi očekivane tržišne vrijednosti vozila na kraju otplate ugovora.

autonuic.baautonuic.ba

• Nominalna kamatna stopa iznosi 4,4% na godišnjem nivou i vezana je za šestomjesečni Euribor.
• Efektivna kamatna stopa sa PDV-om predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećana za iznose naknada za fizička lica (RS: troškovi kasko osiguranja, troškovi registracije zaloga, troškovi obrade zahtjeva i troškovi mjenica; FBiH: troškovi kasko osiguranja, troškovi registracije zaloga i troškovi obrade zahtjeva).
• Financijski leasing se ugovora u KM sa valutnom klauzulom u EUR, primalac leasinga se obavezuje uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveze. Troškove konverzije snosi primalac leasinga.
• Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.
• Raiffeisen LEASING zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja.
• Polica kasko osiguranja je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta

Za sve dodatne informacije o posebnim pogodnostima finansiranja obratite se našem prodajnom osoblju:

Raiffeisen LEASING
Zmaja od Bosne bb
Sarajevo
+ 387 (33) 254 363
+ 387 (33) 254 368
+ 387 (33) 254 347

Auto Nuić doo Mostar
Bišće polje bb
Mostar
+387 36 333 505
+387 36 352 860
www.autonuic.ba